ColaboraciónCidadá Concello de Tui
Dando resposta aos cidadans
en que podemos axudarte?

O Concello de Tui pon esta ferramenta á disposición do cidadan co obxectivo de ampliar o marco de relacións entre a administración municipal e a cidadanía, de facilitar o acceso á información e resolver as súas dúbidas, obter información actualizada e precisa, evitando desprazamentos innecesarios ata as dependencias municipais, mediante a utilización do teléfono intelixente (smartphone) e internet.
A función deste servizo e dar resposta ás necesidades da cidadanía de Tui e dos seus visitantes.